PHỚT CƠ KHÍ MG1 – MECHANICAL SEAL MG1

Mã SP: MG1

Ứng dụng của Phớt cơ khí MG1:
– Hệ thống cung cấp nước sạch
– Công nghệ xử lý nước thải
– Công nghệ thực phẩm
– Sản xuất đường
– Công nghiệp giấy và bột giấy

Nội dung chi tiết

Tiêu chuẩn công nghiệp Phớt cơ khí  MG1: DIN24250, ISO3069, GB6556, EN12756

  • Ứng dụng:

MG1 Seal được sử dụng phổ biến trong máy bơm (nước sạch, nước thải công nghiệp, hóa chất,…) động cơ ngâm, thiết bị chân không. Ứng dụng rộng rãi trong các ngành hóa chất, dược phẩm, xử lý nước thải, chế biến thực phẩm và làm giấy,… . Phớt cơ khí  MG1 còn được sử dụng làm phớt bơm chìm KSB và các dòng máy bơm khác có kết cấu tương tự

  • Thông số kỹ thuật:

Môi trường làm việc của MG1 Seal:

MG1 Seal hoạt động tốt trong môi trường dầu, nước, nước thải, bơm thực phẩm, sản xuất đồ uống, bột giấy và các chất ăn mòn yếu khác,…

Có thể thay đổi các vật liệu cấu tạo phớt cơ khí MG1 để đạt được các thông số kỹ thuật yêu cầu khác.

Các kích cỡ sản phẩm: 

Tên hàng hóa

 MG1 Seal

Mã phớt Model Mã hàng Đường kính trục bơm

Vật liệu

Phớt bơm MG1/10

 MG1/10-G6

 MG1/10-G60 MG1/10-Z

10mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/12

 MG1/12-G6

 MG1/12-G60 MG1/12-Z

12mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/14

 MG1/14-G6

 MG1/14-G60 MG1/14-Z

14mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/15

 MG1/15-G6

 MG1/15-G60 MG1/15-Z

15mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/16

 MG1/16-G6

 MG1/16-G60 MG1/16-Z

16mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/18

 MG1/18-G6

 MG1/18-G60 MG1/18-Z

18mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/19

 MG1/19-G6

 MG1/19-G60 MG1/19-Z

19mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/20

 MG1/20-G6

 MG1/20-G60 MG1/20-Z

20mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/22

 MG1/22-G6

 MG1/22-G60 MG1/22-Z

22mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/24

 MG1/24-G6

 MG1/24-G60 MG1/24-Z

24mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/25

 MG1/25-G6

 MG1/25-G60 MG1/25-Z

25mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/28

 MG1/28-G6

 MG1/28-G60 MG1/28-Z

28mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/30

 MG1/30-G6

 MG1/30-G60 MG1/30-Z

30mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/32

 MG1/32-G6

 MG1/32-G60 MG1/32-Z

32mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/33

 MG1/33-G6

 MG1/33-G60 MG1/33-Z

33mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/35

 MG1/35-G6

 MG1/35-G60 MG1/35-Z

35mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/38

 MG1/38-G6

 MG1/38-G60 MG1/38-Z

38mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/40

 MG1/40-G6

 MG1/40-G60 MG1/40-Z

40mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/42

 MG1/42-G6

 MG1/42-G60 MG1/42-Z

42mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/43

 MG1/43-G6

 MG1/43-G60 MG1/43-Z

43mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/45

 MG1/45-G6

 MG1/45-G60 MG1/45-Z

45mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/48

 MG1/48-G6

 MG1/48-G60 MG1/48-Z

48mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/50

 MG1/50-G6

 MG1/50-G60 MG1/50-Z

50mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/53

 MG1/53-G6

 MG1/53-G60 MG1/53-Z

53mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/55

 MG1/55-G6

 MG1/55-G60 MG1/55-Z

55mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/58

 MG1/58-G6

 MG1/58-G60 MG1/58-Z

58mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/60

 MG1/60-G6

 MG1/60-G60 MG1/60-Z

60mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/65

 MG1/65-G6

 MG1/65-G60 MG1/65-Z

65mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/68

 MG1/68-G6

 MG1/68-G60 MG1/68-Z

68mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/70

 MG1/70-G6

 MG1/70-G60 MG1/70-Z

70mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/75

 MG1/75-G6

 MG1/75-G60 MG1/75-Z

75mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/80

 MG1/80-G6

 MG1/80-G60 MG1/80-Z

80mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/85

 MG1/85-G6

 MG1/85-G60 MG1/85-Z

85mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/90

 MG1/90-G6

 MG1/90-G60 MG1/90-Z

90mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/95

 MG1/95-G6

 MG1/95-G60 MG1/95-Z

95mm

SiC/SiC/Viton/SS
Phớt bơm MG1/100

 MG1/100-G6

 MG1/100-Z MG1/100-Z

100mm

SiC/SiC/Viton/SS

 

Contact Me on Zalo