TQ Tecom Co., Ltd

290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8
Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028.6676 8265

Website của quý khách không hoạt động vì một trong các lí do sau :1. Chưa đăng kí dịch vụ hoặc hosting đang trong quá trình update DNS .

2. Website đang trong quá trình cập nhật dữ liệu mới ... vui lòng quay lại sau .

3. Gói dịch vụ sử dụng vượt quá băng thông cho phép .

4. Gói dịch vụ sử dụng vượt quá dung lượng lưu trữ cho phép .

5. Dịch vụ bị tạm khóa do hết hạn .

6. Hosting đang sử dụng quá Reource cho phép (dung lượng hoặc băng thông) nên tạm thời bị stop trong giây lát .