Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật THE REGAL VN

Bơm chân không vòng khô

Bơm chân không không dầu VT4.40

Bơm chân không không dầu VT4.40

Lưu lượng âm lượng 50 Hz 40 m³/h Lưu lượng âm lượng 60 Hz 48 m³/h Chân không tuyệt đối...
Bơm chân không không dầu VT4.25

Bơm chân không không dầu VT4.25

Lưu lượng âm lượng 50 Hz 25 m³/h Lưu lượng âm lượng 60 Hz 30 m³/h Chân không tuyệt đối...
Bơm chân không không dầu VT4.16

Bơm chân không không dầu VT4.16

Lưu lượng âm lượng 50 Hz 16 m³/h Lưu lượng âm lượng 60 Hz 19 m³/h Chân không tuyệt đối...
Bơm chân không không dầu KVT 3.100/0-400

Bơm chân không không dầu KVT 3.100/0-400

Lưu lượng  112 m³/h Chân không tuyệt đối  100 mbar Công suất biến tần  4,0 kW Tần số  30…60 Frequency...
Bơm chân không không dầu VT4.8

Bơm chân không không dầu VT4.8

Lưu lượng âm lượng 50 Hz 8 m³/h Chân không tuyệt đối 50 Hz 150 mbar Công suất 50 Hz...
Contact Me on Zalo