Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật THE REGAL VN

Phụ tùng cho bơm chân không

Bộ lọc bơm chân không Becker O5.6-33 96540055200

Bộ lọc bơm chân không Becker O5.6-33 96540055200

Mã sản phẩm: 96540055200 EA_UG_FETT_GBB_BEZEICHNUNG: O5.6-33 Sử dụng bộ lọc: O 5.6 Lọc: Bộ phận tách dầu  
Bộ lọc bơm chân không Becker U.2.165 96540300000

Bộ lọc bơm chân không Becker U.2.165 96540300000

Mã sản phẩm: 96540300000 Kích thước [mm]: 108-73-295 EA_UG_FETT_GBB_BEZEICHNUNG: U.2.165 Lọc: Bộ phận tách dầu Sử dụng phần tử lọc:...
Bộ lọc bơm chân không Becker 90950800000

Bộ lọc bơm chân không Becker 90950800000

Mã sản phẩm: 90950800000 Kích thước [mm]: 69-26-31 Hiệu quả lọc: 99% tại 2 µm Sử dụng bộ lọc: ĐT/VT...
Bộ lọc bơm chân không Becker 84040209000

Bộ lọc bơm chân không Becker 84040209000

Mã sản phẩm: 84040209000 Kích thước [mm]: 98-60-106 Hiệu quả lọc: 99% tại 2 µm Sử dụng bộ lọc: FK...
Bộ lọc bơm chân không Becker 84040106000

Bộ lọc bơm chân không Becker 84040106000

Mã sản phẩm: 84040106000 Hiệu quả lọc: 99% tại 2 µm Vật liệu lọc: Giấy Lọc: Bộ lọc  
Bộ lọc bơm chân không Becker 90956700000

Bộ lọc bơm chân không Becker 90956700000

Mã sản phẩm: 90956700000 Kích thước [mm]: 150-89-215 Hiệu quả lọc: 99% tại 5 µm Sử dụng bộ lọc: FV...
Bộ lọc bơm chân không Becker 90956500000

Bộ lọc bơm chân không Becker 90956500000

Mã sản phẩm: 90956500000 Kích thước [mm]: 64-38-68 Hiệu quả lọc: 99% tại 5 µm Sử dụng bộ lọc: F...
Bộ lọc bơm chân không Becker 90956300000

Bộ lọc bơm chân không Becker 90956300000

Mã sản phẩm: 90956300000 Kích thước [mm]: 150-89-125 Hiệu quả lọc: 99% tại 5 µm Sử dụng bộ lọc: FK...
Bộ lọc bơm chân không Becker 90950900000

Bộ lọc bơm chân không Becker 90950900000

Mã sản phẩm: 90950900000 Kích thước [mm]: 69-26-31 Hiệu quả lọc: 99% tại 2 µm Sử dụng bộ lọc: ĐT/VT...
Bộ lọc bơm chân không Becker 84040405000

Bộ lọc bơm chân không Becker 84040405000

Mã sản phẩm: 84040405000 Kích thước [mm]: 64-38-71 Hiệu quả lọc: 99% tại 2 µm Sử dụng bộ lọc: FC...
Contact Me on Zalo