Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật THE REGAL VN

Phớt cơ khí | Mechanical Seal

PHỚT CƠ KHÍ H74-D

PHỚT CƠ KHÍ H74-D

Phạm vi hoạt động: Đường kính trục: d1 = 14 … 200 mm (0,55″ … 7,87″) Áp suất: p1 =...
PHỚT CƠ KHÍ M3N

PHỚT CƠ KHÍ M3N

Phạm vi hoạt động phớt M3N: Đường kính trục: d1 = 6 … 80 mm (0,24″ … 3,15″) Áp suất:...
PHỚT CƠ KHÍ HJ92N

PHỚT CƠ KHÍ HJ92N

Phạm vi hoạt động Đường kính trục: d1 = 18 … 100 mm (0,625″ … 4″) Áp suất: p1*) =...
PHỚT CƠ KHÍ HR

PHỚT CƠ KHÍ HR

Phạm vi hoạt động Đường kính trục: dN = 36 … 270 mm (1,4″ … 10,63″) Áp suất: p1* =...
PHỚT CƠ KHÍ H7N

PHỚT CƠ KHÍ H7N

Phạm vi hoạt động Đường kính trục: d1 = 14 … 100 mm (0,55″ … 3,94″) (Lò xo đơn: d1...
PHỚT CƠ KHÍ M7N

PHỚT CƠ KHÍ M7N

Phạm vi hoạt động Đường kính trục: d1 = 14 … 100 mm (0,55 “… 3,94”) Áp suất: p1 =...
PHỚT CƠ KHÍ H10/H8

PHỚT CƠ KHÍ H10/H8

Phạm vi hoạt động: Đường kính trục: d1 = 15 … 100 mm (0,6″ … 3,9″ ) Áp suất: p1...
PHỚT CƠ KHÍ MG1

PHỚT CƠ KHÍ MG1

Phạm vi hoạt động Đường kính trục: d1 = 14 … 110 mm (0,55″ … 4,33″)Áp suất: p1 = 18...
Contact Me on Zalo