Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật THE REGAL VN

Phớt cơ khí | Mechanical Seal

PHỚT CƠ KHÍ H74-D

PHỚT CƠ KHÍ H74-D

  Ứng dụng được đề xuất– Ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt – Công nghệ tinh luyện –...
MECHANICAL SEAL M3N

MECHANICAL SEAL M3N

Recommended applications – Chemical industry – Pulp and paper industry – Low solids content media – Eccentric screw pumps –...
MECHANICAL SEAL HJ92N

MECHANICAL SEAL HJ92N

Recommended applications – Pharmaceutical industry – Power plant technology – Dirty, abrasive and solids containing media – Thick juice (70...
MECHANICAL SEAL HR

MECHANICAL SEAL HR

Recommended applications – Water and waste water technology – Pulp and paper industry – Mining industry – Sugar industry –...
MECHANICAL SEAL H7N

MECHANICAL SEAL H7N

Recommended applications – Oil and gas industry – Food and beverage industry – Boiler feed pumps – Process pumps
MECHANICAL SEAL M7N

MECHANICAL SEAL M7N

Recommended applications – Process industry – Chemical industry – Pulp and paper industry – Water and waste water technology –...
MECHANICAL SEAL H10/H8

MECHANICAL SEAL H10/H8

Recommended applications – Process industry – Chemical industry – Water and waste water technology – Lube oils All seal chambers...
PHỚT CƠ KHÍ MG1 – MECHANICAL SEAL MG1

PHỚT CƠ KHÍ MG1 – MECHANICAL SEAL MG1

Ứng dụng của Phớt cơ khí MG1: – Hệ thống cung cấp nước sạch – Công nghệ xử lý nước...
Contact Me on Zalo